Курсове по програмиране : Devise Expert : Учебен център Експерт
 

КУРСОВЕ ПО СИСТЕМНО И ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ
Програмиране на C, C++, JAVA

Стартиращи обучения

Лятна академия по програмиране на С, С++ и Qt. За ентусиасти от 8 до 12 клас. Начало: 5 август, понеделник, 10:00

ПРОГРАМИРАНЕ НА С


Програмиране на С
Курсът Програмиране на С е посветен на програмния език С, който се явява един от най-масово използваните езици за програмиране[...]
Приложно програмиране на С
Курсът Приложно програмиране на С е продължение на курса Програмиране на С и има за цел да разшири и задълбочи[...]
Програмиране на приложения на С с GTK+
Програмиране на приложения на С с GTK+ е практически курс, който има за цел придобиването на знания и умения за[...]
Системно програмиране на С за GNU/Linux
Курсът Системно програмиране на С за GNU/Linux е посветен на програмния интерфейс на GNU/Linux системи и в него се разглеждат[...]

ПРОГРАМИРАНЕ НА С++


Програмиране на С++
Курсът Програмиране на С++  представя основните принципи, логика и синтаксис на обектно-ориентирания език  за програмиране С++. Изграден върху основите на С,[...]
Програмиране на приложения със С++ и Qt
Курсът Програмиране на приложения със С++ и Qt е посветен на програмирането на приложни програми на С++ с компоненти от библиотеката[...]

ПРОГРАМИРАНЕ НА JAVA


Java за програмисти на C++
Курсът Java за програмисти на C++ представя основните принципи, логика и синтаксис на програмния език  JAVA. Езикът Java е мощно средство за[...]
Приложно програмиране на Java
Курсът Приложно програмиране на Java представя възможностите на езика за  създаване на програми с графичен интерфейс. Създаването на приложни програми с[...]
Програмиране на приложения с Java и бази данни
Свързването на Java програми с бази данни позволява създаването на клиент/сървър приложения работещи върху различни платформи. Java притежава приложен програмен[...]
Интернет приложения с Java Servlets и JSP
Използването на Java технологии при създаването на Интернет/интранет приложения има три основни предимства: мощен език за програмиране, сигурност и широка[...]

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗРАБОТЧИЦИ


Git – управление на кода на софтуерни проекти
В курса "Git - управление на кода на софтуерни проекти"  се изучават принципите на работа, командите и добрите практики в[...]

В Devise Expert работи внедрена система за управление на качеството на обученията, изготвена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, сертифицирана от aкредитиран сертификационен орган.


Дикран Хачикян

Devise Expert

За лектора

С изключителни знаният и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.