Курсове Програмиране на C++ | Курсове и обучения по програмиране
Category Archives for "Програмиране на C++"

Програмиране на С++

Програмиране на С++

Курсът Програмиране на С++  представя основните принципи, логика и синтаксис на обектно-ориентирания език  за програмиране С++.

Изграден върху основите на С, към С++ са добавени редица нови възможности, като нови типове данни, именовани пространства, обработка на изключения и др. Това позволява създаването на по-сложни и надеждно работещи програми за по-кратко време.

Програмиране на приложения със С++ и Qt

Програмиране на С++ и QT

Курсът Програмиране на приложения със С++ и Qt е посветен на програмирането на приложни програми на С++ с компоненти от библиотеката Qt.  Qt е една от най-добрите библиотеки за С++, притежаваща множество компоненти за графичен потребителски интерфейс (GUI) , невероятна гъвкавост и позволяваща с лекота разработването на приложения за операционните системи Linux, MacOS, MS Windows както и за мобилни платформи.

Професионално програмиране на С++ и Qt

Програмиране на С++ и QT

Курсът Професионално програмиране на С++ и Qt  е продължение на темите обхванати в курса Програмиране на приложения със С++ и Qt и има за цел разширяване и задълбочаване на знанията и уменията за разработка на приложни програми.