Курсове Програмиране на Java | Курсове и обучения по програмиране
Category Archives for "Програмиране на Java"

Java за програмисти на C++

Java Програмиране

Курсът Java за програмисти на C++ представя основните принципи, логика и синтаксис на програмния език  JAVA.

Езикът Java е мощно средство за създаване на надеждни и бързи приложения, които могат да се изпълняват в различни операционни системи. Неговите предимства при създаването на приложения работещи еднакво добре в Linux, Mac OS  и Windows без да е необходимо да се преработват са безспорни.

Приложно програмиране на Java

JAVA приложно програмиране

Курсът Приложно програмиране на Java представя възможностите на езика за  създаване на програми с графичен интерфейс.

Създаването на приложни програми с Java е доказало своята ефективност в множество професионални проекти. JFC (Java Foundation Classes) компонентите предоставят на разработчиците бързи и гъвкави средства за създаване на приложения с графичен интерфейс, способни с лекота да променят стила на компонентите в зависимост от операционната система.

Програмиране на приложения с Java и бази данни

Програмиране на Jаva и Бази данни

Свързването на Java програми с бази данни позволява създаването на клиент/сървър приложения работещи върху различни платформи. Java притежава приложен програмен интерфейс (API) за връзка към различни бази данни – JDBC (Java Database Connectivity). В библиотеките на JDK има редица класове, които позволяват на програмистите да изпращат SQL заявки към базите данни и да обработват получените резултати.

Интернет приложения с Java Servlets и JSP

JSP & JavaServlets

Използването на Java технологии при създаването на Интернет/интранет приложения има три основни предимства: мощен език за програмиране, сигурност и широка поддръжка от страна на различни операционни системи и уеб сървъри. Тези три фактора превръщат Java в един от важните езици за създаване на Интернет приложения.