Курсове Програмиране на C | Курсове и обучения по програмиране
Category Archives for "Програмиране на C"

Системно програмиране на C за Линукс системи, приложно програмиране на C, C++, Java. Програмиране на C++ с Qt. Приложно програмиране на Java, бизнес приложения на Java и бази данни.

Програмиране на С

Програмиране на С

Курсът Програмиране на С е посветен на програмния език С, който се явява един от най-масово използваните езици за програмиране в света и намира широко приложение в областта на системното и приложно програмиране благодарение на своята гъвкавост, мощ и бързина.

Приложно програмиране на С

Приложно програмиране на С

Курсът Приложно програмиране на С е продължение на курса Програмиране на С и има за цел да разшири и задълбочи знанията и уменията в областта на програмирането на С до нивото на професионалистите.

Програмиране на приложения на С с GTK+

Приложно програмиране на С и GTK

Програмиране на приложения на С с GTK+ е практически курс, който има за цел придобиването на знания и умения за програмиране на приложни програми с графичен потребителски интерфейс (GUI) на езика C. И ако по отношение на езика С нямате съмнения в неговите предимства като език за програмиране, то към тях можете да добавите и тези три предимства на GTK+:

Системно програмиране на С за GNU/Linux

Курсът Системно програмиране на С за GNU/Linux е посветен на програмния интерфейс на GNU/Linux системи и в него се разглеждат въпроси като функции на ядрото (system calls), управление на процеси и нишки, вход/изход на ниско ниво, комуникация между процеси (IPC) и др.