Курс Програмиране на приложения за интернет с Java | Курсове и обучения по програмиране

Програмиране на приложения за Интернет с Java

Програмиране на приложения за Интернет с Java е специализиран пакет от четири курса, които обхващат необходимите знания и умения за програмиране на Java приложения работещи в интернет/интранет (корпоративна) среда. Обучението завършва с практически проект обединяващ  знанията получени  в отделните курсове.

За курса

В отделните курсове от пакета „Програмиране на приожения за Интернет с Java“ се изучават  технологиите, работещи върху клиентската и сървърна част от приложенията. HTML5, CSS3 и JavaScript са обединени в един компактен курс и представят изграждането на потребителския интерфейс на приложенията. Специално внимание е отделено на SQL и PL/SQL – езиците за работа с бази данни, както и на програмния интерфейс на Java за достъп до бази данни JDBC ( Java Database Connectivity). Технологиите за програмиране на приложения за Интернет с Java включват JSP (Java Server Pages) и Java Servlets.

За успешното усвояване на учебния материал са необходими знания и умения за програмиране на C, C++ и Java на ниво описано тук.

Теми

Пакетът включва следните курсове:

  • HTML5, CSS3, JavaScript
  • Бази данни с SQL и PL/SQL
  • Програмиране на приложения с Java и бази данни
  • Интернет приложения с Java Servlets и JSP
  • Практически проект – безплатен

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще върнем информация и възможност за персонална безплатна консултация: