Курс Програмиране на приложения с Java и бази данни | Курсове и обучения по програмиране

Програмиране на приложения с Java и бази данни

Програмиране на Jаva и Бази данни

Свързването на Java програми с бази данни позволява създаването на клиент/сървър приложения работещи върху различни платформи. Java притежава приложен програмен интерфейс (API) за връзка към различни бази данни – JDBC (Java Database Connectivity). В библиотеките на JDK има редица класове, които позволяват на програмистите да изпращат SQL заявки към базите данни и да обработват получените резултати.

За курса

Предлаганият курс има за цел да получите необходимите знания и практически умения за използване на JDBC за свързване и работа с  бази данни.

За кого ще бъде полезен този курс?

Курсът Програмиране на приложения с Java и бази данни е подходящ за всички, които имат основни знания и практически умения в програмирането на Java. Обучението е с практическа насоченост. Разглежданите примери ще ви помогнат в усвояването на начините за свързване към бази данни и приложението на класовете от JDK за работа с бази данни.

Теми

  • типове драйвери за връзка с бази данни
  • свързване с бази данни от Java приложения
  • класове от JDK за работа с бази данни
  • изпращане на SQL заявки и обработка на резултати
  • динамични SQL заявки

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?