Курс Приложно програмиране на Java и бази данни | Курсове и обучения по програмиране

Приложно програмиране на Java и бази данни

Програмиране на Jаva и Бази данни

Приложно програмиране на Java и бази данни е Специализиран ПАКЕТ с ОТСТЪПКА, включващ три курса, имащи за цел усвояване на техниките и принципите за програмиране на бизнес приложения с графичен потребителски интерфейс на Java в комбинация с бази данни. Обучението завършва с практически проект обединяващ знанията от отделните курсове.

За курса

В отделните курсове от пакета „Приложно програмиране на Java и бази данни“ поетапно се изучават основните компоненти от JFC (Java Foundation Classes), техниките за програмиране на клиент/сървър приложения, реализацията на MVC (Model-View-Controller) архитектура, програмния интерфейс на Java за достъп до бази данни JDBC (Java Database Connectivity) както и езиците за работа с бази данни SQL и PL/SQL.

За успешното усвояване на учебният материал и изпълнението на практическите примери са необходими знания и умения за програмиране на C, C++  и Java на ниво, описано тук

Теми

Пакетът включва следните курсове:
  • Приложно програмиране на Java
  • Бази данни с SQL и PL/SQL
  • Програмиране на приложения с Java и бази данни
  • Практически проект (безплатен)

Имате Въпроси?

Изпратете ни запитване. Ще върнем информация и персонална консултация: