Специализирани пакети курсове в областта на Програмирането | Курсове и обучения по програмиране

Специализирани пакети курсове в областта на Програмирането

Интензивни курсове за повишаване на професионалната квалификация

Въведение в програмирането | Програмиране на C, C++ и Java
Програмиране на C, C++ и  Java  е Специализиран ПАКЕТ с ОТСТЪПКА, включващ три курса, които представляват Въведение в съвременното програмиране.[...]
Приложно програмиране на Java и бази данни
Приложно програмиране на Java и бази данни е Специализиран ПАКЕТ с ОТСТЪПКА, включващ три курса, имащи за цел усвояване на[...]
Програмиране на приложения за Интернет с Java
Програмиране на приложения за Интернет с Java е специализиран пакет от четири курса, които обхващат необходимите знания и умения за[...]

Вижте и следните категории курсове:

Интересувате се от курсовете? Изпратете ни запитване. Ще върнем подробна информация и ще съдействаме с безплатна консултация.