Курс Програмиране на С++ | Курсове и обучения по програмиране

Програмиране на С++

Програмиране на С++

Курсът Програмиране на С++  представя основните принципи, логика и синтаксис на обектно-ориентирания език  за програмиране С++.

Изграден върху основите на С, към С++ са добавени редица нови възможности, като нови типове данни, именовани пространства, обработка на изключения и др. Това позволява създаването на по-сложни и надеждно работещи програми за по-кратко време.

За курса

Изграждането на приложни програми за работа с бази данни, текстови редактори, програми за комуникация е значително по-ефективно с използването на обектно- ориентираните възможности на езиците за програмиране.

Предлаганият курс има за цел да получите знания и практически умения в обектно-ориентираното програмиране на C++.

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ за всички, които имат основни знания и практически умения в създаването на програми на C. Обучението е с практическа насоченост. Разглежданите примери ще ви помогнат в усвояването на принципите при създаване на обекти, наследяване и други въпроси, свързани с обектно-ориентираното програмиране.

Теми

 • основи на обектно ориентираното програмиране
 • създаване на клас
 • данни и методи на класа
 • public, protected и private компоненти
 • наследяване
 • предефиниране на оператори
 • множествено наследяване, виртуални функции и абстрактни класове
 • обработка на изключения
 • шаблони на функции и класове

Продължителност и цена

Делничен курс
 • Продължителност: 4 седмици
 • Цена :  217,00  лв
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти
Съботно-неделен курс
 • Продължителност: 3 седмици
 • Цена на курса: 217,00  лв.
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти

 

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?