Курс Програмиране на С++ | Курсове и обучения по програмиране

Програмиране на С++

Програмиране на С++

Курсът Програмиране на С++  представя основните принципи, логика и синтаксис на обектно-ориентирания език  за програмиране С++.

Изграден върху основите на С, към С++ са добавени редица нови възможности, като нови типове данни, именовани пространства, обработка на изключения и др. Това позволява създаването на по-сложни и надеждно работещи програми за по-кратко време.

За курса

Изграждането на приложни програми за работа с бази данни, текстови редактори, програми за комуникация е значително по-ефективно с използването на обектно- ориентираните възможности на езиците за програмиране.

Предлаганият курс има за цел да получите знания и практически умения в обектно-ориентираното програмиране на C++.

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът е подходящ за всички, които имат основни знания и практически умения в създаването на програми на C. Обучението е с практическа насоченост. Разглежданите примери ще ви помогнат в усвояването на принципите при създаване на обекти, наследяване и други въпроси, свързани с обектно-ориентираното програмиране.

Теми

  • основи на обектно ориентираното програмиране
  • създаване на клас
  • данни и методи на класа
  • public, protected и private компоненти
  • наследяване
  • предефиниране на оператори
  • множествено наследяване, виртуални функции и абстрактни класове
  • обработка на изключения
  • шаблони на функции и класове

Интересувате се от курса?

Включете се в предстоящата Лятна академия по програмиране на C, C++ и Qt. Начало: 5 август, понеделник от 10:00.

Научете повече