Курс Програмиране на приложения със С++ и Qt | Курсове и обучения по програмиране

Програмиране на приложения със С++ и Qt

Програмиране на С++ и QT

Курсът Програмиране на приложения със С++ и Qt е посветен на програмирането на приложни програми на С++ с компоненти от библиотеката Qt.  Qt е една от най-добрите библиотеки за С++, притежаваща множество компоненти за графичен потребителски интерфейс (GUI) , невероятна гъвкавост и позволяваща с лекота разработването на приложения за операционните системи Linux, MacOS, MS Windows както и за мобилни платформи.

За курса

Обучението в курса Програмиране на приложения със С++ и Qt предполага добра основа и умения за програмиране на С и С++.

Акцентът в обучението в този курс е поставен върху компонентите на Qt за изграждане на графичен потребителски интерфейс (GUI), обработката на събития и класовете за структури от данни на Qt.

За кого ще бъде полезен курсът?

Курсът „Програмиране на приложения със С++ и Qt“ е препоръчителен за всички желаещи да разширят знанията и уменията си в програмирането на С++ и да се специализират в областта на приложното програмиране, както и за програмисти разработващи многоплатформени приложения на С++.

Теми

  • Съвременен С++, преговор с допълнения (​Конструктори, деструктор, разширения в езика C++ от стандартите C++11 и C++14 и др.)
  • Обектен модел на Qt5 (основни модули, класовете QObject и QWidget, Компоненти за изграждане на приложения с GUI, обработка на събития и др.)
  • Дизайн на потребителски интерфейс (MDI и SDI приложения, диалогови прозорци, включване на допълнителни ресурси и др.)
  • Компоненти с MVC архитектура (Наследяване на *View и *Model класове, ласове за JSON и XML, достъп до бази данни и др.)
  • QML (Qt Quick, взаимодействие с потребителя, състояния и преходи, анимации, структури от данни и др.)

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?