Курс Програмиране на C, C++ и Java. Въведение в програмирането | Курсове и обучения по програмиране

Въведение в програмирането | Програмиране на C, C++ и Java

Програмиране на C, C++ и  Java  е Специализиран ПАКЕТ с ОТСТЪПКА, включващ три курса, които представляват Въведение в съвременното програмиране. Обучението в този пакет от курсове дава възможност за бърз старт в областта на програмирането.

За курса

Съдържанието и последователността на представените в пакета  Програмиране на C, C++ и  Java  курсове има за цел да усвоите принципите на съвременното програмиране като всеки следващ след първия курс (Програмиране на С) надгражда изученото в предишните.

Целта на курса по програмиране на С  е задълбоченото изучаване и придобиване на практически умения за работа с основните елементи на езиците за програмиране: променливи, масиви, конструкции за условно и циклично изпълнение, функции, указатели, динамично заделяне/освобождаване на памет и структури. Тези елементи с малки разлики в начина, по който са реализирани съществуват във всеки един език за програмиране и изучаването им на ниво езика C позволява да се получи най-пълна представа за тях.

В курса по програмиране на  С++ акцентът е поставен върху обектно-ориентираното програмиране и темите включени в този курс позволяват в най-изчистена форма да се усвоят принципите на обектно-ориентираното програмиране, създаването на класове, работа с обекти, наследяване, декларирането на конструктори и деструктор, виртуални и чисто виртуални методи, шаблонни класове и др.

Курсът по Java за програмисти на C++ представлява своеобразна надстройка на курса по С++ и представя особентстите в реализацията на обектния модел в Java както и паралелното изпълнение на програмен код с помощта на нишки и обработката на изключения.

Желаещите да задълбочат знанията си в C могат да продължат обучението си с модулите:

Желаещите да задълбочат знанията си в C++ могат да продължат обучението си с модулите:

Желаещите да задълбочат знанията си в езика Java могат да продължат обучението си с модулите:

Квалификация:

След приключване на обучението  по Програмиране на C, C++ и  Java имате възможносттa да повишите квалификацията си. С преминаването на практически изпит и писмен тест, ще придобиете удостоверение по образец на МОН по част от професията Програмист, специалност Програмно осигуряване, направления – Приложно програмиране или Уеб дизайн и разработка.

Теми

Програмиране на C
 • необходими програми и настройки за програмиране на С
 • структура на програмите и елементи на езика С
 • оператори в програмния език С
 • конструкции за условно и циклично изпълнение на програмите
 • функции и макроси
 • директиви на предпроцесора
 • указатели
 • динамично заделяне/освобождаване на памет
 • структури от данни
Програмиране на C++
 • основи на обектно ориентираното програмиране
 • създаване на клас
 • данни и методи на класа
 • public, protected и private компоненти
 • наследяване
 • предефиниране на оператори
 • множествено наследяване, виртуални функции и абстрактни класове
 • обработка на изключения
 • шаблони на функции и класове
Java за програмисти на C++
 • сходства и разлики между C++ и Java
 • обектна йерархия и основни стандартни пакти в JDK
 • обработка на изключения
 • обработка на изключения
 • управение на нишки

Продължителност и цена

Делничен курс
 • Продължителност: 11 седмици
 • Цена :  451,00  лв. (Цената е с включена 20% отстъпка. Номиналната стойност на пакета е 530.00 лв.)
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти
Съботно-неделен курс
 • Продължителност: 7 седмици
 • Цена на курса: 451,00 лв. (Цената е с включена 20% отстъпка. Номиналната стойност на пакета е 564,00 лв.)
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?